Alces alces / Elg

KA_200927_19 / Alces alces / Elg
X
 
Alces alces / Elg
Elg som krysser trafikkert vei kan medføre trafikkfarlige situasjoner. Stor tetthet av elg og dårlig oppdagbarhet i skumringen, er årsak til at mange dyr blir påkjørt. Elg er verdens største hjortevilt, Norges største landpattedyr og skiller seg fra andre hjortedyrarter i størrelse og utseende. De største hannelgene kan veie opp mot 800 kg. Elgens naturlige leveområde er i barskogbeltet på hele den nordlige halvkule. I Norge finnes det elg over det meste av landet, men først og fremst under tregrensen.
Fokstua, Dovre, Innlandet, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (7851x5237px)
KA_200927_19