Alces alces / Elg

KA_200927_29 / Alces alces / Elg
X
 
Alces alces / Elg
Elg er verdens største hjortevilt, Norges største landpattedyr og skiller seg fra andre hjortedyrarter i størrelse og utseende. De største hannelgene kan veie opp mot 800 kg. Elgens naturlige leveområde er i barskogbeltet på hele den nordlige halvkule. I Norge finnes det elg over det meste av landet, men først og fremst under tregrensen. Bildet viser en stor brunstig elgokse som har tilhold i fjellbjørkeskogen.
Fokstua, Dovre, Innlandet, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (5710x3809px)
KA_200927_29