Sterna paradisaea / Rødnebbterne

BB_20170802_0150 / Sterna paradisaea / Rødnebbterne
X
 
Sterna paradisaea / Rødnebbterne
Rødnebbterne er en trekkfugl som hekker på kysten i arktiske og subarktiske strøk av Europa, Asia og Nord Amerika. Den trekker over ekstreme avstander og er antageligvis den fuglen som gjennomfører det lengste trekket da den reiser helt ned til antarktiske farvann. I Norge hekker den langs det meste av norskekysten samt ved ferskvann i innlandet i Nord-Norge og flere steder i sørnorske fjelltrakter. Den er en vanlig hekkefugl langs kysten av Svalbard. Rødnebbterna er en kolonihekker og har reir i en grunn grop på bakken. Bildet viser rødnebbterne med sine unger, der den ene ligger under foreldrefuglen.
Longyearbyen v/Hotellneset, Spitsbergen, Svalbard, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5568x3712px)
BB_20170802_0150