Solidago canadensis / Kanadagullris

BB_20200824_0108 / Solidago canadensis / Kanadagullris
X
 
Solidago canadensis / Kanadagullris
Kanadagullris og flere andre fremmede planter med svært høy økologisk risiko sprer seg effektivt og danner ofte store og tette bestander langs trikkelinjer, toglinjer og veier. Derfra kan de spre seg uhindret ut i omkringliggende miljøer og erstatte den naturlige vegetasjone som finnes der.
Forskningsparken, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (7960x5307px)
BB_20200824_0108