Cygnus olor / Knoppsvane

KA_191129_73 / Cygnus olor / Knoppsvane
X
 
Cygnus olor / Knoppsvane
Ådalselva naturreservat er vernet for å bevare et viktig og helhetlig elvesystem med flere evjer, bukter, viker og tjern i tilknytning til hovedløpet. Området er særlig viktig for overvintrende sangsvaner og andre våtmarksfugler. Tjernene er også viktige som hekke-, nærings- og trekkområder for våtmarksfugler.
Ådalselva, Ringerike, Buskerud, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (4844x3229px)
KA_191129_73