Branta canadensis / Kanadagås
Cygnus cygnus / Sangsvane

KA_191129_18 / Branta canadensis / Kanadagås <br /> Cygnus cygnus / Sangsvane
X
 
Branta canadensis / Kanadagås
Cygnus cygnus / Sangsvane
Ådalselva naturreservat er vernet for å bevare et viktig og helhetlig elvesystem med flere evjer, bukter, viker og tjern i tilknytning til hovedløpet. Området er særlig viktig for overvintrende sangsvaner og andre våtmarksfugler. Tjernene er også viktige som hekke-, nærings- og trekkområder for våtmarksfugler.
Ådalselva, Ringerike, Buskerud, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (4951x3301px)
KA_191129_18