Sterna hirundo / Makrellterne (EN)

EN
Sterkt truet
BB_20200520_0704 / Sterna hirundo / Makrellterne
X
 
Sterna hirundo / Makrellterne (EN)
Makrellterne har i voksendrakt orangerødt nebb med sort spiss og en svart hette. Resten av fuglen er lysegrå. Makrellterne er veldig lik rødnebbterne, men kan bla. skilles på lengre nebb og lengre bein. Den er en kystbunden terne. som hekker langs mesteparten norges kyst og enkelte steder i innlandet, dog mindre vanlig lengst i nord.. Makrellterne lever av små fisk, krepsdyr og insekter. Den er en utpreget langdistansetrekkfugl, som overvintrer utenfor kysten av vest- og sørlige deler av Afrika. Arten har gått kraftig tilbake de siste tiårene. Bildet viser ett makrellterne-par.
Fjellhamardammen, Lørenskog, Viken, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3053x3053px)
BB_20200520_0704