BB_20200509_0056
X
 
Utbyggingspresset er stort i kommunene rundt indre Oslofjord. Dette har ført at få kyststrekninger ikke er berørt av inngrep. Bolig og havneutbyggingen ved Nordre Spro er trolig en av de største og mest skadelige naturinngrepene i indre Oslofjord i nyere tid. 450 boliger og en stor småbåthavn vil erstatter truet og biologisk verdifull kystnatur.
Nordre Spro, Nesodden, Viken, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5206x7288px)
BB_20200509_0056