Alces alces / Elg

BB_20200926_0103_2 / Alces alces / Elg
X
 
Alces alces / Elg
Elg som krysser trafikkert vei kan medføre trafikkfarlige situasjoner. Stor tetthet av elg og dårlig oppdagbarhet i skumringen, er årsak til at mange dyr blir påkjørt. Elg er verdens største hjortevilt, Norges største landpattedyr og skiller seg fra andre hjortedyrarter i størrelse og utseende. De største hannelgene kan veie opp mot 800 kg. Elgens naturlige leveområde er i barskogbeltet på hele den nordlige halvkule. I Norge finnes det elg over det meste av landet, men først og fremst under tregrensen.
Fokstumyra, Dovre, Innlandet, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4803x3198px)
BB_20200926_0103_2