Alces alces / Elg

BB_20200927_0048 / Alces alces / Elg
X
 
Alces alces / Elg
Elg er verdens største hjortevilt, Norges største landpattedyr og skiller seg fra andre hjortedyrarter i størrelse og utseende. De største hannelgene kan veie opp mot 800 kg. Elgens naturlige leveområde er i barskogbeltet på hele den nordlige halvkule. I Norge finnes det elg over det meste av landet, men først og fremst under tregrensen. På bildet ser man en en stor brunstig elgokse viser interesse overfor en kolle med kalv.
Fokstumyra naturreservat, Dovre, Innlandet, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3692x2954px)
BB_20200927_0048