KA_190502_1
X
 
Marin forsøpling har blitt et stort miljøproblem. For eksempel setter fugler, sjøpattedyr, hummer og andre dyr seg fast i redskaper og skades av plast de spiser. Plast bidrar til forurensing av verdenshavene, tas opp i næringskjeden og blir sannsynligvis til slutt en del av vår mat. Bildet viser plastsøppe fra Ranvikholmen naturreservat i Asker kommune.
Ranvikholmen, Hurum, Buskerud, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (6720x4480px)
KA_190502_1