Hydrocharis morsus-ranae / Froskebitt (NT)

NT
Nær truet
BB_20200822_0018 / Hydrocharis morsus-ranae / Froskebitt
X
 
Hydrocharis morsus-ranae / Froskebitt (NT)
Froskebitt er en vannplante som i Norge har få og fluktuerende forekomster, knyttet til utsatte vannmiljøer. Arten er funnet svært spredt i noen få dammer, tjern og stilleflytende elver, hovedsakelig sør i Øst-Norge. Den forekommer i middels eutroft til eutroft ferskvann og anses som tolerant overfor eutrofiering. Flere av forekomstene er dammer og små tjern som er utsatt for drenering og gjenfylling.
Solåsen, Nesodden, Viken, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2956x3839px)
BB_20200822_0018