SIG_0948
X
 
Tett dødvedrik småvoskt skog på sandig morene. Dødvedrik varm furuskog på sand er viktig leveområde for mange rødlistede arter.
Midtstrondbekken naturreservat, Tinn, Telemark, Norway
07.11.2017
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5345x3568px)
SIG_0948