Mergellus albellus / Lappfiskand

BB 09 0377 / Mergellus albellus / Lappfiskand
X
 
Mergellus albellus / Lappfiskand
Lappfiskand er en ganske sjelden dykkand, som hekker i klare sjøer og stille vassdrag i nordlige taigabeltet. I Norge hekker den bare regelmessig i Øst-Finnmark. Arten sees fåtallig under trekket lenger sør i Norge, på vei til og fra overvintringsområdene i Mellom-Europa. Noen få fugler overvintrer lengst syd i landet. Her en lappfiskand hann.
Engervann, Bærum, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3714x2635px)
BB 09 0377