Phalaropus lobatus / Svømmesnipe (NT)

NT
Nær truet
BB_20170629_0483 / Phalaropus lobatus / Svømmesnipe
X
 
Phalaropus lobatus / Svømmesnipe (NT)
Svømmesnipe er en liten vadefugl i snipefamilien, med rustrødt parti rundt halsen i sommerdrakt. Den hekker i småvann i høyfjellet og på tundraen, og overvintrer i tropiske havområder. Hos svømmesnipene er kjønnsrollene reversert. Hunnene er større og mer fargerike enn hannene. Svømmesnipe lever av små insekter og krepsdyr. Bildet viser svømmesnipe i sommerdrakt som letter.
Flybekken, Leirungsdalen, Jotunheimen, Øystre Slidre, Oppland, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4437x2958px)
BB_20170629_0483