Phalaropus lobatus / Svømmesnipe

BB_20170628_1706 / Phalaropus lobatus / Svømmesnipe
X
 
Phalaropus lobatus / Svømmesnipe
Svømmesnipe er en liten vadefugl i snipefamilien, med rustrødt parti rundt halsen i sommerdrakt. Den hekker i småvann i høyfjellet og på tundraen, og overvintrer i tropiske havområder. Hos svømmesnipene er kjønnsrollene reversert. Hunnene er større og mer fargerike enn hannene. Svømmesnipe lever av små insekter og krepsdyr. Bildet viser svømmesnipe som svømmer i ring og fanger insekter.
Flybekken, Leirungsdalen, Jotunheimen, Øystre Slidre, Oppland, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4643x2291px)
BB_20170628_1706