BB_20200312_0027
X
 
Bildet viser det som sannsynligvis er verdens første utslippsfrie arbeidsplass med el-maskiner. Arbedet består i anleggelse av en gågate. Dette er første steg i arbeidet med å redusere klimagassutslippene på byggeplasser.
Nationalteateret, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3302x2552px)
BB_20200312_0027