BB_20180430_0030
X
 
Masseutfylling og gravearbeider kan medføre betydelige landskapsinngrep og endringer i vannhusholdning/oppdeming. Bildet viser ulovlig igangsatt grave- og utfyllingsarbedier i et åpent kulturlandskap.
Slåttebråtan, Frogn, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4912x7360px)
BB_20180430_0030