BB_20190526_0321
X
 
Elvemunninger i saltvann er fra naturens side biologisk svært rike og viktige naturmiljøer. Bildet viser et tidligere tidligere verdifullt elveos som totalt har endret sitt naturlige miljø, som følge av utfyllinger og andre inngrep fra vei, gangvei og båtopplagsplass.
Årungselvas utløp, Frogn, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (8256x5504px)
BB_20190526_0321