Alnus incana / Gråor
Matteuccia struthiopteris / Strutseving

BB_20190526_0094 / Alnus incana / Gråor <br /> Matteuccia struthiopteris / Strutseving
X
 
Alnus incana / Gråor
Matteuccia struthiopteris / Strutseving
Boligbygging og utfylling av stein og fremmede jordmasser har forringet en verdifull naturtypelokalitet langs en bekk med gråor-askeskog. Slike inngrep medfører også ofte raskere avrenning, mer erosjon, dårligere vannkvalitet og økt flom nedstrøms.
Bekkeelva, Ski, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (8256x5504px)
BB_20190526_0094