Carex pseudocyperus / Dronningstarr (NT)

NT
Nær truet
BB 10 0514 / Carex pseudocyperus / Dronningstarr
X
 
Carex pseudocyperus / Dronningstarr (NT)
Dronningstarr (Carex pseudocyperus) og nøkkeroseblader. Dronningstarr er knyttet til næringsrik sump, vannkanter og myr i lavlandet på nedre Østlandet. En rekke tidligere kjente forekomster i kulturlandskapet er forsvunnet som følge av grøfting av våt kulturmark og myrer, uttapping av vann, gjenfylling av dammer og bekkeløp. Samtidig blir arten fortsatt funnet på nye steder, i mange tilfeller i nyanlagte vannmiljøer (Artsdatabanken).
Solåsen, Nesodden, Akershus, Norway
Digitalt bilde (2762x4183px)
BB 10 0514