Drymocallis rupestris / Hvitmure (EN)

EN
Sterkt truet
BB_20190525_0135 / Drymocallis rupestris / Hvitmure
X
 
Drymocallis rupestris / Hvitmure (EN)
Hvitmure finnes i Norge bare noen få steder innerst i Oslofjorden. Her vokser den på strandenger, strandberg og kalkrike enger.
Helvik, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5504x8256px)
BB_20190525_0135