Alnus incana / Gråor

BB_20190709_0002 / Alnus incana / Gråor
X
 
Alnus incana / Gråor
Bildet viser oreskog langs Sørkedalselva, som er smittet av Phytophthora sp. og der det fleste oretrær er døde eller skadet. Slektsnavnet Phytophthora kommer fra gresk og betyr planteødelegger. De hører til et eget rike (Stramenophila) på linje med sopp-, dyre- og planteriket. På verdensbasis er det påvist ca. 150 arter av Phytophthora, der noen er blant de verste skadegjørere som finnes på treaktige vekster. De fleste Phytophthora-arter er jordboende, men sporene sprer seg effektivt med vann.
Sørkedalselva, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (6732x3333px)
BB_20190709_0002