SIG_0395
X
 
Øvre Pasvik er en av kjerneområdene for gammel furuskog i Norge, her finnes betydelige areal med gammel dødvedrik furuskog, svært lite påvirket av skogbruk.
Pasvik, Sør-Varanger, Finnmark, Norway
28.09.2017
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5267x3516px)
SIG_0395