BB 15 0639
X
 
Roing er en fin måte å oppleve naturen på. Her er fra en sommerkveld ved vannet Spålen innenfor det store Katnosa-Spålen skogreservatet i Nordmaka, som ble vernet i 1995 og utvidet i 2014. Området innehar store arealer verneverdig naturskog med mange truede arter og preges av villmark.
Spålen, Spålen-Katnosa naturreservat, Ringerike, Buskerud, Norway
Digitalt bilde (2523x4138px)
BB 15 0639