BB_20190302_0039
X
 
Klemetsrudanlegget er en av Østlandets største landbaserte industribedrifter og bidrar med et stort punktutslipp av CO2. Anlegget gjenvinner husholdnings- og næringsavfall fra Oslo, nabokommuner og andre avfallsbesittere. Varmeenergien fra forbrenning av avfall brukes til å produsere varmtvann, som utnyttes i Oslos fjernvarmeanlegg og til produksjon av strøm.
Klemetsrud, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4477x3582px)
BB_20190302_0039