Acer platanoides / Spisslønn

BB 09 0362 / Acer platanoides / Spisslønn
X
 
Acer platanoides / Spisslønn
Bilder viser frukter av lønn. Frukten inneholder frøet. Lønnefrukten har vinger som hjelper den å sveve bort fra morplanten med vind. Lønnefruktene kalles «skrueflyvere», og det skjønner vi lett når vi ser en frukt falle ned mot bakken. Frukten er botanisk sett en spaltefrukt, som ved modningen deles i to enfrøete delfrukter, hver med en vinge - den såkalte «nesen». Når delfrukten løsner, begynner den å rotere og fallhastigheten minsker. Derved faller den ikke rett ned under morplanten, men spres lengre bort hvor det kanskje er mer hensiktsmessig å gro på grunn av mindre skygge og konkurranse. Kilde: Naturhistorisk museum
Håøya, Frogn, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4284x2410px)
BB 09 0362