Knautia arvensis / Rødknapp
Zygaena viciae / Liten bloddråpesvermer (VU)

VU
Sårbar
BB_20170709_0079 / Knautia arvensis / Rødknapp <br /> Zygaena viciae / Liten bloddråpesvermer
X
 
Knautia arvensis / Rødknapp
Zygaena viciae / Liten bloddråpesvermer (VU)
Liten bloddråpesvermer lever på enger. Arten har gått sterlt tilbake på grunn av engene gror igjen, gjødsles for grasproduksjon eller bygges ned. Liten blodddråpesverker har erteplanter som vertsorganisme. Her liten bloddråpesvermer på en rødknapp. Rødknapp er en viktig næringsplante for mange insektarter.
Prinsdal, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3984x4980px)
BB_20170709_0079