Rallus aquaticus / Vannrikse

BB_20190129_0245 / Rallus aquaticus / Vannrikse
X
 
Rallus aquaticus / Vannrikse
Vannrikse er en uvanlig våtmarksfugl i Sør-Norge, som lever skjult i næringsrike våtmarksområder med høy vegetasjon, vanligvis i takrørskoger. Noen trekker sørover om vinteren, mens andre overvintrer på steder med åpent vann. Bildet viser en overvintrende fugl.
Østensjøvannet, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5278x3519px)
BB_20190129_0245