Orthetrum cancellatum / Stor blålibelle (VU)

VU
Sårbar
SIG_7456 / Orthetrum cancellatum / Stor blålibelle
X
 
Orthetrum cancellatum / Stor blålibelle (VU)
Øyenstikkeren Stor blålibelle er i nyere tid påvist på seks lokaliteter i Norge, men bare på to av disse med sikker formering. Lengre sør og øst i Europa finnes arten gjerne i tilknytning til litt næringsrike dammer og sjøer og ikke sjeldent i brakkvannsområder. Den lille bestanden her i landet fluktuerer antakelig betydelig. Her fra Gotland, Sverige.
Hammarsänget, Dagghagen naturreservat, Gotland, Sweden
10.07.2016
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3172x4752px)
SIG_7456