Pseudorchis albida / Hvitkurle (VU)
Pseudorchis albida (VU)

VU
Sårbar
VU
Sårbar
SIG_7107 / Pseudorchis albida / Hvitkurle <br /> Pseudorchis albida
X
 
Pseudorchis albida / Hvitkurle (VU)
Pseudorchis albida (VU)
Hvitkurle (Pseudorchis albida s. str.) er hovedsakelig knyttet til noe baserik beitemark, slåtteeng og skog. Den er funnet over store deler av Norge (mangler i Østfold, Akershus og Vestfold) og har fortsatt gode populasjoner i de fleste fylker der den er funnet. Det er imidlertid en markert tilbakegang i eng/beite-forekomster i låglandet nord til Trøndelag (kilde: www.artsdatabanken.no)
Tessungdalen, Tinn, Telemark, Norway
16.06.2016
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3003x4499px)
SIG_7107