SIG_6486
X
 
Loddrette kalkberg mot fjorden i Brevik sentrum ved Brevik kirke. Varme kalkberg som dette har mange spesieliserte og sjeldne lav- og mosearter.
Brevik, Porsgrunn, Telemark, Norway
26.05.2016
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5447x3636px)
SIG_6486