Cirsium acaulon / Dvergtistel (CR)

CR
Kritisk truet
BB_20160620_0049 / Cirsium acaulon / Dvergtistel
X
 
Cirsium acaulon / Dvergtistel (CR)
Dvergtistel i blomst. Dvergtistel er en av våre sjeldneste plantearter, som bare finnes naturlig i kalkfuruskogsmiljøer på Ulvøya i indre Oslofjord. Her har den gått sterkt tilbake på grunn av utbygging, og vokser nå bare i små mengder i en hage. Som et forsøk på å redde planten er arten nylig introdusert til naboøya Padda. Dette bildet er tatt på Osloryggen i botanisk hage i Oslo, der de har plantet mange plantearter som lever på grunnlendt kalkmark i Oslofjorden.
Botanisk museum, Tøyen, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2832x4256px)
BB_20160620_0049