Filipendula vulgaris / Knollmjødurt (VU)
Lotus corniculatus / Tiriltunge
Trifolium medium / Skogkløver

VU
Sårbar
BB_20160617_0009 / Filipendula vulgaris / Knollmjødurt <br /> Lotus corniculatus / Tiriltunge <br /> Trifolium medium / Skogkløver
X
 
Filipendula vulgaris / Knollmjødurt (VU)
Lotus corniculatus / Tiriltunge
Trifolium medium / Skogkløver
Indre Oslofjord har kalkrik bergrunn med rik og svært verdifull flora og tilhørende insektfauna. Naturområdene er imidlertid truet av av utbygging, samt at utbygging av nærområdene fører til økt bruk, slitasje og spredning av fremmede planter fra boligområdene. Bildet viser grunnlendt kalkmark med store mengder knollmjøurt, som er en god indikator for slike verdifulle miljøer, og kraner som bidrar til boligutbygging på inntilliggende arealer.
Rolfstangen, Fornebu, Bærum, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3912x2608px)
BB_20160617_0009