Circus cyaneus / Myrhauk (EN)

EN
Sterkt truet
BB_20180623_0164 / Circus cyaneus / Myrhauk
X
 
Circus cyaneus / Myrhauk (EN)
Myrrhauk er en slank og elegant kjerrhauk, slankere enn den nær beslektede sivhauken. Hannen er lys, med svarte vingespisser, mens hunnen er brunspraglet. Begge kjønn har hvit overgump. I Norge hekker myrhauk spredt og fåtallig i vierbevokste myr- og heiområder i fjellet i Sør-Norge, samt noen få par nordover til Finnmark. Myrhauken er en smågnagerspesialist, som først og fremst hekker i gode smågnagerår. Arten trekker sørover om høsten og overvintrer normalt på kontinentet, og mer sjelden lengst sør i landet. Bildet viser en myrhauk hann som nettopp har overlevert bytte til hunnen.
Fokstumyra naturreservat, Dovre, Oppland, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2449x1633px)
BB_20180623_0164