Plantago lanceolata / Smalkjempe
Zygaena filipendulae / Seksflekket bloddråpesvermer

KA_170724_3 / Plantago lanceolata / Smalkjempe <br /> Zygaena filipendulae / Seksflekket bloddråpesvermer
X
 
Plantago lanceolata / Smalkjempe
Zygaena filipendulae / Seksflekket bloddråpesvermer
Seksflekket bloddråpesvermer flyr i juli-august på blomsterrik mark som enger, beitemarker, veikanter og skogslysninger. Sommerfuglen er en relativt dårlig flyger og sitter ofte i blomstene av bl.a. rødknapp, blåknapp, tistler og knoppurt. Seksflekket bloddråpesvermer er utbredt på Østlandet og langs kysten nord til Lofoten. Kilde: http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark187.pdf
Sandø, Tjøme, Vestfold, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (3717x5576px)
KA_170724_3