Leucanthemum vulgare / Prestekrage

KA_140706_6108 / Leucanthemum vulgare / Prestekrage
X
 
Leucanthemum vulgare / Prestekrage
Nordmarksplassene Blankvannsbråten, Finnerud, Slagteren og Svartorseter var tidligere setrer tilknyttet storgårdene i Aker. Kulturlandskapet rundt plassene har vært i drift og blitt skjøttet over lang tid og de er i dag Oslos utvalgte kulturlandskap. Bildet viser en blomstereng ved Blankvannsbråten.
Blankvannsbråten, Oslo, Oslo, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (5760x3840px)
KA_140706_6108