Haliaeetus albicilla / Havørn

KA_180608_64 / Haliaeetus albicilla / Havørn
X
 
Haliaeetus albicilla / Havørn
Bildet viser Jan Ingar Båtvik fra Østfold ringmerkingsgruppe som er i gang med å merke havørnungen på Håøya. Forhåpentligvis vil merkingen vise hvor ungfuglene tar veien. En unge er funnet igjen så langt, men dessverre skutt i Sør-Sverige. Hvert år ringmerkes omlag 250.000 ville fugler i Norge. Det gir oss viktig kunnskap om fuglenes bevegelser og miljøet de lever i.
Håøya, Frogn, Akershus, Norway
08.06.2018
Kim Abel
Digitalt bilde (4480x6720px)
KA_180608_64