Tilia cordata / Lind

BB_20170908_0186 / Tilia cordata / Lind
X
 
Tilia cordata / Lind
Kartlegging av sopp i kalklindedeskog. Kalklindeskog er en av våre mest artsrike og truede naturtyper. Naturtypen er i Norge begrenset til Oslofjordregionen. Mange truede marklevende sopparter lever i mycorrhiza (samliv) med de gamle lindetrærne. Norge har et spesielt internasjonalt ansvar for å ta vare på naturtypen, da både miljøet og mange arter som er knyttet til miljøet finnes svært få andre steder. Bildet viser en svært gammel og hul lind.
Ullern, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2541x3566px)
BB_20170908_0186