Cortinarius olearioides / Safranslørsopp (VU)

VU
Sårbar
BB_20170908_0167 / Cortinarius olearioides / Safranslørsopp
X
 
Cortinarius olearioides / Safranslørsopp (VU)
Kartlegging av sopp i kalklindedeskog. Her registreres en safranslørsopp, som er knyttet til slike miljøer. Kalklindeskog er en av våre mest artsrike og truede naturtyper. Naturtypen er i Norge begrenset til Oslofjordregionen. Mange truede marklevende sopparter lever i mycorrhiza (samliv) med de gamle lindetrærne. Norge har et spesielt internasjonalt ansvar for å ta vare på naturtypen, da både miljøet og mange arter som er knyttet til miljøet finnes svært få andre steder.
Åsjordet, Ullern, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4256x2832px)
BB_20170908_0167