Calopteryx virgo / Blåvingevannymfe
Scirpus sylvaticus / Skogsivaks

BB_20180712_0287 / Calopteryx virgo / Blåvingevannymfe <br /> Scirpus sylvaticus / Skogsivaks
X
 
Calopteryx virgo / Blåvingevannymfe
Scirpus sylvaticus / Skogsivaks
Blåpraktvannymfe (Calopteryx virgo) som sitter skogsivaks, langs nylig gjenåpnet bekk. Blåvingevannymfe som hviler på en stengel av en starr. Denne øyenstikkerarten lever i tilkntning til bekker og små elver med grus- og sandbunn i lavlandet i Sør-Norge, fra Hedmark rundt kysten til Hordaland. Den kan være lokalt vanlig i lavereliggende elver og bekker. Forekomst av arten indikerer god vannkvalitet.
Blindernbekken ved Forskningsparken, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5190x6487px)
BB_20180712_0287