Calopteryx virgo / Blåvingevannymfe
Carex pseudocyperus / Dronningstarr (NT)

NT
Nær truet
BB_20180712_0501 / Calopteryx virgo / Blåvingevannymfe <br /> Carex pseudocyperus / Dronningstarr
X
 
Calopteryx virgo / Blåvingevannymfe
Carex pseudocyperus / Dronningstarr (NT)
Blåpraktvannymfe (Calopteryx virgo) som sitter på strå av dronningstarr, langs nylig gjenåpnet bekk. Blåvingevannymfe som hviler på en stengel av en starr. Denne øyenstikkerarten lever i tilkntning til bekker og små elver med grus- og sandbunn i lavlandet i Sør-Norge, fra Hedmark rundt kysten til Hordaland. Den kan være lokalt vanlig i lavereliggende elver og bekker. Forekomst av arten indikerer god vannkvalitet.
Gaustadbekken ved Forskningsparken, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (7018x4792px)
BB_20180712_0501