Calopteryx virgo / Blåvingevannymfe

BB_20180712_0236 / Calopteryx virgo / Blåvingevannymfe
X
 
Calopteryx virgo / Blåvingevannymfe
Blåvingevannymfe som hviler på en stengel av en starr. Denne øyenstikkerarten lever i tilkntning til bekker og små elver med grus- og sandbunn i lavlandet i Sør-Norge, fra Hedmark rundt kysten til Hordaland. Den kan være lokalt vanlig i lavereliggende elver og bekker.
Gaustadbekken ved Forskningsparken, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (7577x4570px)
BB_20180712_0236