Bombus terrestris / Mørk jordhumle
Echium vulgare / Ormehode (LO)

LO
Fremmedart
Lav risiko
BB_20170826_0179 / Bombus terrestris / Mørk jordhumle <br /> Echium vulgare / Ormehode
X
 
Bombus terrestris / Mørk jordhumle
Echium vulgare / Ormehode (LO)
Bildet viser en mørk jordhumle som søker nektar på ormehode. Ormehode er en verdifull næringsplante for humler. Ormeholde regnes som en fremmed plante, som trolig har kommet til landet allerede i middelalderen. Mørk jordhumle er den største og kraftigste av jordhumlene og har mørkere, mer oransjefargete bånd på krage og bakkropp enn de andre jordhumlene. Arten ble i Norge påvist for første gang på 1950-tallet og har ekspandert nordover de siste årene. Den er nå svært vanlig i bynære strøk i Sør-Norge og Trøndelag. Arten brukes hyppig som bestøver i veksthus.Kilde: Artsdatabanken
Varden, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3980x4975px)
BB_20170826_0179