Bombus lucorum / Lys jordhumle
Echinops sphaerocephalus / Kuletistel (HI)

HI
Fremmedart
Høy risiko
BB_20170823_0030 / Bombus lucorum / Lys jordhumle <br /> Echinops sphaerocephalus / Kuletistel
X
 
Bombus lucorum / Lys jordhumle
Echinops sphaerocephalus / Kuletistel (HI)
Bildet viser kuletistel og lys jordhumle, som samler nektar. Kuletistel forviller og etablerer seg på ulike typer skrotemark, men også i flerårs-tangvoller og på grusmark nær havstrand, på grunnlendt mark på basisk grunn, og i kulturmarkseng som er forlatt. Den er rimelig ekspansiv og fortrenger stedegne arter der den danner større bestander, hovedsakelig på grunnlendt kalkmark i Oslofeltet. Planten hører naturlig hjemme i Mellom-Europa og Vest-Asia. Lys jordhumle er en av våre aller vanligste humler og finnes nesten overalt i Norge unntatt høyt til fjells. Den kan være svært vanskelig å skille fra de andre jordhumlen. eKilde: Artsdatabanken
Bryn, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3260x4890px)
BB_20170823_0030