Bombus lapidarius / Steinhumle
Centaurea scabiosa / Fagerknoppurt

BB_20170817_0086 / Bombus lapidarius / Steinhumle <br /> Centaurea scabiosa / Fagerknoppurt
X
 
Bombus lapidarius / Steinhumle
Centaurea scabiosa / Fagerknoppurt
Kontinuerlig slått er nødvendig for å opprettholde flora og fauna knyttet til gammel kulturmark. Bruk av ljå er en tradisjonell og skånsom måte å høste høyet på og ivaretar artsmangfoldet på artrike enger. Bildet viser slått av en artsik slåttemark på kalkrik grunn, med fagerknoppurt i forgrunnen. Fagerknuppurt er attraktiv for pollinatorer, her eksemplifisert med steinhumle.
Ola Narr, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2297x3446px)
BB_20170817_0086