Calopteryx splendens / Blåbånd-vannymfe (NT)

NT
Nær truet
KA_180616_95 / Calopteryx splendens / Blåbånd-vannymfe
X
 
Calopteryx splendens / Blåbånd-vannymfe (NT)
Blåbåndvannymfa er en art som stiller store krav til sitt leveområde. Den finnes gjerne ved små elver eller kraftige bekker som renner gjennom jordbrukslandskap med leirgrunn. Ofte kan den trives selv om jordet er dyrket helt ned til leveområdet. Den vil helst ha åpne kantsoner, da både larvene og de voksne vannymfene liker sol og varme. Dersom kantsonene vokser igjen med busk og kratt, forsvinner også blåbåndvannlarvene. De voksne insektene sitter gjerne på vannplanter og soler seg eller de patruljerer opp og ned vassdraget på jakt etter insekter. Arten skilles fra den mer vanlige blåvingevannymfe ved den mørke blå stripen på vingen.
Storelva, Re, Vestfold, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (5184x3888px)
KA_180616_95