Homarus gammarus / Hummer (VU)

VU
Sårbar
BB_20180923_0263 / Homarus gammarus / Hummer
X
 
Homarus gammarus / Hummer (VU)
Europeisk hummer er en stor tifotkreps, der det første paret er omdannet til to kraftige klør. Vanligvis lever europeisk hummer på 5 til 40 m dyp. Europeisk hummer er alminnelig langs Europas kyster fra Middelhavet og nordover. I Norge er den utbredt fra svenskegrensen til Trondheimsfjorden. Om høsten fiskes hummer kommersielt og på hobbybasis, noe som har medført betydelig nedgang. Etablering av fredningsområder for hummer har fått antallet hummer til å øke igjen. Bildet viser en hummer som er sluppet under prøvefiske i tilknytning til et fredningsområde for hummer ved Nesoddtangen.
Nesoddtangen, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (6913x4084px)
BB_20180923_0263