Fulica atra / Sothøne (VU)

VU
Sårbar
BB_20170407_0017 / Fulica atra / Sothøne
X
 
Fulica atra / Sothøne (VU)
Sothøne og reflekser fra bygninger. Sothøna lever i endel næringsrike innsjøer i sørlige deler av Norge, gjerne i tilknytning til byer. Hovedforekomstene er rundt Oslofjorden, i Rogaland og ved Trondheimsfjorden. Sothøna er en trekkfugl, men overvintrer langs sørlige deler av kyststripa vår.
Teglverksdammen, Hovinbekken, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2903x4658px)
BB_20170407_0017