Iris pseudacorus / Sverdlilje

BB_20160623_0028 / Iris pseudacorus / Sverdlilje
X
 
Iris pseudacorus / Sverdlilje
Gjenåpnet bekkeløp i parkmiljø med naturlig rensedam, der det er plantet ut naturlig hjemmehørende våtmarksvegetasjon som sverdlilje. Naturlige rensedammer bidrar til å gjøre vannet klarere og renere, ved sedimentering av partikler og plantenes filtrering av av vannet. Bekkelløp og rensedammer regulerer også avrennningen i nedbørsperioder og kan på den måten dempe flom. Samtidig er de estetisk innbydende og kan være viktige for å ivareta og tilbakeføre biologisk mangfold.
Teglverksdammen og teglverket skole, Hovinbekken, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2577x4117px)
BB_20160623_0028